48

Regulamin

UCZESTNICY
Uczestnikiem imprez TLT może zostać każdy użytkownik pojazdu terenowego przygotowanego do jazdy w terenie, o DMC do 3,5 tony, który zgłosi swój udział w terminie do 10 dni przed datą imprezy.

ZGŁOSZENIE
Warunkiem uczestnictwa w imprezach TLT jest przesłanie pocztą elektroniczną na adres biuro@adrenalinka.pl – (Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, musisz mieć włączony Javascript by go zobaczyć )-danych kierowcy i pojazdu oraz opłaty za udział w imprezie. Do startu dopuszczone będą tylko te załogi które podpiszą również stosowne oświadczenia o Odpowiedzialności Cywilnej za powstałe z ich winy szkody. Liczba załóg podyktowana jest bardzo restrykcyjnym zezwoleniem od odpowiednich służb na użytkowanie terenu i wynosi ogółem 30 załóg Zmota Sprint, 50 załóg Zmota Trophy lub 80 załóg w przypadku imprezy Zmota Challenge.

KLASYFIKACJE RAJDOWE
GRUPA EKSTREMALNA PL-3
Konstrukcje samochodopodobne tzw. „zmoty” dowolne dwuosiowe do 3,5 t wyposażone w opony max 48 cali, posiadające ważny dowód rejestracyjny i OC. Dopuszczone posiadanie wyciągarki mechanicznej lub elektrycznej. Wszystkie pojazdy ATV, UTV i inne quady z napędem na jedną lub dwie osie. Dozwolone dowolne modyfikacje techniczne.

GRUPA TURYSTYCZNA PL-2
Samochody osobowe do 3,5 t. wyposażone w opony max. 39 cali, posiadające ważny dowód rejestracyjny i OC. Samochody muszą posiadać nie pocięte nadwozie lub nadwozie zbliżone do oryginalnego. Dopuszczalne maksymalnie 2 wyciągarki elektryczne lub mechaniczna o ile występowała taka możliwość w fabrycznym modelu.  Np. Nissan Patrol, Toyota Land Cruiser, LR Defender.
Uwaga ! Samochody wagi super lekkiej ( Samurai, Rocky, Jimny, L80) nie mogą psiadać wyciągarki mechanicznej. Do grupy PL 2 kwalifikujemy też wszelakie zmoty nie posiadające wyciągarek tzw. auta Wyczynowe lub posiadające wyciągarki ręczne tzw. tirfory.

GRUPA PRZYGODOWA PL- 1
Zarejestrowane i ubezpieczone samochody osobowe, posiadające ważny dowód rejestracyjny i OC  bez większych modyfikacji. Dopuszczalne jedynie niewielki modyfikacje nadwozia i zawieszenia. Dopuszczalny rozmiar opon to 35 cali.  Dopuszczalna tylko jedna elektryczna wyciągarka !

PRÓBY
Nazwane Próby Odcinkowe  o długości od 100m do 1,5 km !! oznaczone na Roadbooku jako „PO”.  Np. PO ” Bajki Robotów” 750m (12 punktów foto) –liczba w nawiasie oznacza ilość punktów do sfotografowania na danej próbie odcinkowej. Wjazd w próbę oznaczony w terenie biało-czerwoną taśmą, punkty foto znaczone CZERWONĄ dla Ekstremu, NIEBIESKĄ dla Turystów oraz ŻÓŁTĄ dla Przygody. Ponadto punkty foto oznaczone wyraźną kartką z odblaskiem i numerem. Punkt uznaje się za zdobyty po przedstawieniu dowodu w postaci zdjęcia, na którym widać fragment samochodu wraz z nr punktu !! Będą to miejsca szczególnie trudne wymagające od załóg skrajnego wysiłku. Nierzadko długie odcinki błotne z małą liczbą miejsc do kotwiczenia.

Próby Przejazdu – oznaczone na RB jako „PP” Np. PP ”PuŁapka ” klasyczne próby terenowe z 1 punktem foto.- punkty oznaczone żółto-czarną dla Ekstremu, czerwoną dla Turystów, Wyczynu i Serii

Próby Sędziowane –  oznaczone na RB napisem „Sędzia”. Zadania off roadowe i specjalne dla wszystkich z pomiarem czasu !

Triale – oznaczone na RB jako „Trial”. Są to miejsca, w których załoga musi wykazać się kooperacją, zgraniem i refleksem. Triale punktowane są wg limitu czasu, użycia biegu wstecznego oraz potrącania chorągiewek. Do zdobycia maksymalnie 8 pkt.

Limit czasu na pokonanie przygotowanej trasy wynosi:
Zmota Sprint – 3 godziny, Zmota Trophy – 14 godzin, Zmota Challenge -28 godzin

SERWIS
W sezonie 2016 dopuszczamy udział samochodów serwisowych w czasie trwania imprezy. Warunkiem koniecznym jest jednak pobyt ekipy serwisowej w wyznaczonej strefie. Ekipę serwisową obowiązuje opłata jak za osobę towarzyszącą !

POMOC INNYCH ZAŁÓG NA TRASIE IMPREZY
W sezonie 2016 dopuszczamy udzielanie pomocy innym załogom w czasie pokonywania prób jednak pod warunkiem, iż będzie ona występowała w ramach jednej  klasy.  Każde użycie pomocy w ramach innej klasy skutkuje odjęciem 5 punktów z dorobku załogi. W przypadkach defektów dopuszczamy wzajemną pomoc bez względu na klasę rajdową jednakże sytuacje te muszą być zgłoszone do sędziego lub komandora ! Mamy nadzieję, że nie będziemy musieli odejmować żadnych punktów ani jednej załodze wszak to Liga TOWARZYSKA i liczy się przede wszystkim PRZYGODA w terenie

DYSKWALIFIKACJE I WYKLUCZENIA :
Pod karą dyskwalifikacji nie wolno:

  • rozjeżdżać krzaków, drzewek i innych zarośli
  • ścinać jakichkolwiek rosnących drzew (nawet w poziomie)
  • zmieniać trasy przejazdu.
  • spożywać alkoholu w trakcie trwania imprezy. Spożycie alkoholu w czasie trwania imprezy automatycznie oznacza zakończenie dalszego uczestnictwa. ( Kontrola alkomatem na punktach)
  • jeździć na trasie imprezy szybciej niż 40km/h a przy domostwach powyżej 10 km/h
  • brak jakiejkolwiek klasyfikacji powoduje również nieczytelne wypełnienie karty drogowej!

Szczegółowe regulaminy każdej z imprez znajdziecie na stronach internetowych poszczególnych rajdów :  www.adrenalinka.pl